Monday, 12 August 2013

Створення обєктів в памяті

Нещодавно провів досить цікаву презентацію на тему управління памятью в .NET аплікаціях, чим й хочу поділитись з вами в цьому пості. Через те, що тема сама по собі досить обємна, я розібю її на декілька і буду додавати їх сюди по мірі того як зявиться вільний час.
Отож сьогодні ми поговоримо про те, скільки памяті займають обєкти, де і ким вони створюються, та ще деякі цікаві особливості їх існування.
На початок хочу представити вам невеличку табличку з прикладами розмірів обєктів:

Type       

x86 size           

x64 size

object        12 24
object[]   16 + length * 4 32 + length * 8
int[]      12 + length * 4 28 + length * 4
byte[]       12 + length            24 + length
string        14 + length * 2 26 + length * 2

Отож давайте розглянемо чому object займає 12 байт і що в цих 12 байт входить.
Кожен обєкт в .NET має так званий оверхед, це службові дані, в даному випадку таких даних 8 байт. Перших чотири байти це SyncBlock наступны 4 байти MethodTable, ще 4 байти залишають пустими і в них ми можемо зберрегти дані(наприклад int, так як його розмір якраз 4 байти). Якщо ми захочемо записати ще якісь дані в обєкт, нам автоматично буде виділено ще 4 байти(х86), тобто як тільки ми перевищуємо поточну вмістимість обєкту нам автоматично виділяється ще 4 байти(х86) або більше в залежності від того обєкт якого розміру ми хочемо додати в обєкт.
Схематично пустий обєкт виглядає наступним чином:
EmptyObjectStructure
Про те що зберігаться в SyncBlock та MethodTable ми поговоримо трохи пішніше.
Сам обєкт розміщується в керованій купі, де за ним пильно слідкує збирач мусору(Garbage collector). Сама купа може містити довільну кількість обєктів, як тільки хтось з них стає не потрібним його видаляють а сама купа дефрагментується. Детальніше про купу видалення обєктів та інші речі буде в наступному пості,  поки що,  давайте зосередимось на розмірах обєктів, а саме перевіримо розміри пустого обєкті в коді:
  1: private static void Main(string[] args)

  2: {

  3:   long beforeObj = GC.GetTotalMemory(true);

  4:   object obj = new object();

  5:   long afterObj = GC.GetTotalMemory(true);

  6:   long diff = afterObj - beforeObj;

  7:  

  8:   Console.WriteLine("object: \t" + diff);

  9:   Console.ReadLine();

 10: }
Код сам по собі досить простий, винісши його в окремий метод отримаємо наступне:
  1: private static void ObjectSizes()

  2:     {

  3:       int size = 1000;

  4:       double diff;

  5:  

  6:       long beforeObj = GC.GetTotalMemory(true);

  7:       object obj = new object();

  8:       long afterObj = GC.GetTotalMemory(true);

  9:       diff = afterObj - beforeObj;

 10:  

 11:       Console.WriteLine("obj: \t\t" + diff);

 12:  

 13:       //---------------------------------------

 14:  

 15:       long beforeObjArray0 = GC.GetTotalMemory(true);

 16:       object[] array0 = new object[0];

 17:       long afterObjArray0 = GC.GetTotalMemory(true);

 18:       diff = afterObjArray0 - beforeObjArray0;

 19:  

 20:       Console.WriteLine("array0: \t" + diff);

 21:  

 22:       //---------------------------------------

 23:  

 24:       long beforeObjArray = GC.GetTotalMemory(true);

 25:       object[] arrayEmpty = new object[size];

 26:       long afterObjArray = GC.GetTotalMemory(true);

 27:       diff = afterObjArray - beforeObjArray;

 28:  

 29:       Console.WriteLine("arrayEmpty: \t" + (diff));

 30:       Console.WriteLine("Per object: \t" + ((diff - 16) / size));

 31:  

 32:       //---------------------------------------

 33:  

 34:       //PLEASE COMMENT CODE ABOVE AS GC DOESN'T ALLOW TO MEASURE NEXT array100 PROPERLY

 35:  

 36:       long before = GC.GetTotalMemory(true);

 37:       object[] array100 = new object[100]; //416 + 100 * 12

 38:  

 39:       for (int i = 0; i < 100; i++)

 40:       {

 41:         array100[i] = new object();

 42:       }

 43:       long after = GC.GetTotalMemory(true);

 44:       diff = after - before;

 45:       

 46:       Console.WriteLine("array100: \t" + diff);

 47:       Console.WriteLine("Per object: \t" + (diff - 416) / 100);

 48:     }
В результаті отримаємо:
obj:              12       
array0:         16       
arrayEmpty: 4016   
Per object:   4        
array100:      1392  
Per object:    9.76
  

Останні два рядки не відображають реальні дані, для того щоб побачити обєм даних закоментуйте визначення розміру для попередніх обєктів.
Як бачимо дійсно пустий обєкт займає 12 байт. Масив обєктів на 4 байти більше, в ці 4 байти записано Element Type Pointer, 4 байти які для обєкту по замовчуванню вільні, містять розмір масиву. Та на даний час це не суттєво.
Я б хотів зосередитись більше на визначенні розмірів елементарних обєктів тому що, по перше це можуть спитати на інтервю а по друге це дуже просто і робити таких елементарних помилок не варто.
Отож маємо наступний класс:
  1: class EmptyWithMethods

  2: {

  3:   public void DO(int x)

  4:   { }

  5:  

  6:   public virtual void DOVirtual(int x)

  7:   { }

  8: }
Запитання досить просте, скільки займатиме цей обєкт в памяті?
З першого погляду можна подумати що дві змінні які приймають методи будуть давати нам додаткове навантаження відповідно 8 байт оверхед плюс 8 байт для двох інтів і в результаті матимемо 16 байт. Та й в принципі стає цікаво стільки займають і чи займають щось взагалі методи? Відповідь проста, пустий клас по замовчуванню займає 12 байт (4 з яких пусті і в них можна записати 1 int або 4 byte), методи відносяться до класу а не до обєтку, і як ми знаємо з книжок клас це як заготовка на основі якої створюється обєкт, отож опис класу і методів до розміру обєкту значення не мають, вони оголошені в одному місці і є спільними для всіх нащадків класу. В результаті скільки б методів не було в нашому класі, і скільки б вони параметрів не приймали наш обєт займає тих самих 12 байт! при чому 4 з них пусті.

  1: class OneInt32 { int x; }
Тут все також дуже просто як я вже писав обєкт має окрім 8 байт оверхеду ще 4 байти вільних в ці 4 байти якраз чудово вписується наш int отож наш обэкт буде мати розмір 12 байт з тою лише різницею що останні 4 байти будуть зайняті інтом навідміну від попереднього прикладу.
  1: class TwoInt32 { int x, y; }

Цей обєкт займе 16 байт так як окрім заповнених 4 пустих байт нам потрібно ще 4 байти на ще один int y.

  1: class Mixed1

  2: {

  3:   int x;

  4:   byte b1;

  5: }
Цей приклад спершу може здатись простим клас (8 байт) + x (4 байти) + b1 (1 байт) = 13 байт, але слід памятати що для х86 память виділяється кусками по 4 байти. Беручи це до уваги давайте порахуємо:
клас (8 байт) + x (4 байти) + b1 (1 байт) = 16 байт  тому що для зберігання обєкту виділиться мінімальний обсяг памяті в 4 байти і лише один з цих 4 байтів буде зайнятий а ще три лишаться вільними.
  1: class Mixed1

  2: {

  3:   int x;

  4:   byte b1, b2, b3, b4;

  5: }
Цей обєкт також займе лише 16 байт тому місце під змінні b1, b2, b3, b4 буде відповідно в байтах від 13-го до 16-го включно.
Знаючи ці основи можна легко обчислити розміри обєктів, а якщо знати в що перетворюються стандартні проперті, то можна вирахувати розмір і більш важких типів.

String

Уважний читач мав би звернути увагу на те що розмір стрічки зазначено 14 байт +… і реально в памяті він займає 14 байт, діло в тому що стрінги це особливий тип даних в .NET і він працює трохи по іншоиму а ніж звичайні обєкти. перших 8 байт ті самі що й в звичайному обєкті, в наступні 4 записано розмір стрічки, а останні 2 байти це unicode NULL terminator. Він використовується для того щоб передавати ці стрічки в Win32 API. Отакий то нюанс)

Overhead

Ну і на останок трохи про такзваний оверхед. Перші 4 байти це посилання на синкблок, який використовується для синхронізації в мультипотокових аплікаціях та містить деякі інші службові дані. Наступних 4 байти містять інформацію про тип, це фактично його опис. Детальніше про це планую написати в наступних постах.
Код на гітхабі: https://github.com/BatsIhor/ObjectSizeDemo/

No comments:

Post a Comment